Assassin's Creed: The American Saga

Assassin's Creed: The American Saga

Een exclusieve verzameling die zich richt op de geboorte van het moderne Amerika. Bevat: - Assassin's Creed III: De Amerikaanse revolutie is in volle gang. Het is aan jou, Connor, om tegen de tempelier